Biosoft ซอฟแวร์ที่พัฒนาเพื่อคุณ!


เพื่อตอบโจทย์กับผู้บริหารและผู้ใช้สมัยใหม่ด้วย biosoft next on mobile ที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตการทำงานของพวกเขาและยังช่วยลดงานฝ่ายบุคคลได้อย่างมากพร้อมให้คุณ download แล้วที่ Google Play และ App Store วันนี้.

BIOSOFT (HRM)

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS.

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS. เป็นแนวทางหลักในการทำงาน และ การคิดค้นวิธีการ และเทคโนลียี อันทันสมัย ของทีมงาน เอชพีเอส บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วนต้องการ "ความสำเร็จ" (Success) ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน ที่กระชับประสานทุกขั้นตอนการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

คุณลักษณะเด่น

ระบบ Checkin

ระบบที่ช่วยให้พนักงานของคุณลงเวลาเข้า Office โดยไม่ใช้เครื่องสแกนนิ้วตามพิกัดที่กำหนดโดยมีรัศมี กำหนดวงรอบในการกดลงเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องโปรแกรมปลอมพิกัดเพราะเรามีระบบตรวจจับทำให้คุณทั้งสะดวกประหยัดและมั่นใจ.

ระบบ CheckPoint

ให้คุณติดตามการทำงานของ Sale หรือ พนักงานที่ทำงานแบบไม่เข้า Office ด้วยระบบ CheckPoint ระบบที่สามารถบอกว่าพนักงานขายของคุณไปทำการขายที่ใดบ้างไปกี่ที่และสามารถนำเวลาที่ CheckPoint มาเป็นเวลาสแกนนิ้วได้.

ระบบ Leave & OT

ช่วยให้การบันทึกข้อมูลขอลา/โอที และการอนุมัติเป็นไปอย่างเป็นระบบรับรู้การแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับคุณผ่านระบบ Push Notification ได้ที่มือถือของคุณให้คุณได้ทราบทันทีเมื่อมีการอนุมัติลา และโอทีจากหัวหน้าของคุณ.

ระบบ Analysis

ช่วยให้การบันทึกข้อมูลขอลา/โอที และการอนุมัติเป็นไปอย่างเป็นระบบรับรู้การแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับคุณผ่านระบบ Push Notification ได้ที่มือถือของคุณให้คุณได้ทราบทันทีเมื่อมีการอนุมัติลา และโอทีจากหัวหน้าของคุณ.


ง่ายต่อการใช้

การออกแบบระบบงาน Biosoft On Mobile ได้เน้นความสะดวกในการใช้งานเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
    - ระบบลงเวลาเข้างาน Check in
    - ระบบขอลา และอนุมัติใบลา
    - ระบบขอโอที และอนุมัติโอที
    - ระบบปฏิทินแสดงการทำงาน
    - ระบบ E-Payslip
    - ระบบแสดงรายงานการลงเวลา
    - ระบบมอบหมายการทางานนอกสถานที่ ฯลฯ

Biosoft On Web


มีฟังก์ชันการทำงานที่รองรับความต้องการทุกๆด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ biosoft ยังได้ถูกออกแบบโดยเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด


ง่ายต่อการใช้

การออกแบบระบบงาน biosoft นี้ได้เน้นความสะดวกในการใช้งานเป็นสำคัญ ในแต่ละหน้าจอผู้ใช้จะสามารถกำหนด Menu ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นระบบยังมีฟังก์ชัน Drill down ในทุกหน้าจอที่มีรหัสและชื่อพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูรายละเอียดของพนักงานได้อีกด้วย

Easy To Use

การออกแบบระบบงาน biosoft นี้ได้เน้นความสะดวกในการใช้งานเป็นสำคัญ ในแต่ละหน้าจอผู้ใช้จะสามารถกำหนด Menu ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นระบบยังมีฟังก์ชัน Drill down ในทุกหน้าจอที่มีรหัสและชื่อพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูรายละเอียดของพนักงานได้อีกด้วย

Biosoft On Windows

มีฟังก์ชันการทำงานที่รองรับความต้องการทุกๆด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ biosoft ยังได้ถูกออกแบบโดยเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และความสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด


Easy To Use

การออกแบบระบบงาน biosoft นี้ได้เน้นความสะดวกในการใช้งานเป็นสำคัญ ในแต่ละหน้าจอผู้ใช้จะสามารถกำหนด Menu ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นระบบยังมีฟังก์ชัน Drill down ในทุกหน้าจอที่มีรหัสและชื่อพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูรายละเอียดของพนักงานได้อีกด้วย

Package

Standard Edition

  • Employee
  • Time Attendance
  • Payroll
More Detail

Professional Edition

  • Employee
  • Time Attendance
  • Payroll และ อื่นๆอีก 2 Module
More Detail

Enterprise Edition

  • Employee
  • Time Attendance
  • Payroll และ อื่นๆอีก 7 Module
More Detail

Customize

เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจากคุณลักษณะเดิม กรุณาติดต่อที่
อีเมล์ [email protected] หรือโทร 02 026 6515

Module

Employee

สามารถกำหนดรหัสพนักงานและรหัสบัตรรูดหรือสแกนลายนิ้ว ได้เหมือนหรือต่างกันก็ได้ สามารถคำนวณ ระยะเวลาวันผ่านการทดลองงานได้ ทั้ง เป็น วัน เดือน และปี และคำนวณวันที่ผ่าน การทดลองงานได้อัตโนมัติ

Time Attendance

สามารถดึงข้อมูลประวัติพนักงานมาใช้ในส่วนของ Time Attendance ได้อัตโนมัติและกำหนดอัตราการคิด โอที สาย ได้แตกต่างกันและหลายอัตราในกะการทำงาน

Payroll

สามารถคำนวณเงินเดือนพนักงานได้ตามฝ่าย ส่วน แผนก ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน และทุกคน สามารถกำหนดช่วงการคำนวณเงินเดือนได้ สามารถกำหนดอัตราการคิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคิดตามอายุงานได้อัตโนมัติ

Training

กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมได้ไม่จำกัดหลักสูตร สามารถกำหนดหัวข้อในการประเมินพนักงานฝึกอบรบได้ทั้ง คะแนน สามารถรายงานรวมทั้งบริษัทได้ว่าใช้งบประมาณในการอบรมไปเท่าไหร่

Welfare

กำหนดรายละเอียดสวัสดิการได้ไม่จำกัด เช่น อุปกรณ์, ค่ารักษาพยาบาล, ชุดฟอร์ม กำหนดรอบการคิดสวัสดิการได้เองโดยไม่จำเป็นต้องตรงกับรอบการคิดเงินเดือนก็ได้

Recruitment

สามารถเก็บประวัติผู้สมัครงานได้ไม่จำกัดสามารถเก็บหลักฐานการประกอบการสมัครงานได้สามารถบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ของพนักงานได้

Evaluate

สามารถกำหนดหัวข้อการประเมินผลการทำงานได้เองสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดคะแนนการประเมินผลการทำงานของพนักงานได้

Add On

สามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Biosoft Mobile ในการลา/ขอโอที และ CheckIn Application แอพพลิเคชั่นลงเวลาเข้าออกงาน หรือไซต์งานได้

OverView

Biosoft Document Feature

Download เอกสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Biosoft HRM On Window Base ได้ที่นี่

Download Document