Biosoft Next Solution


Biosoft Next Solution คือเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ประสิทธิภาพสูงคุณสมบัติครอบคลุมงานด้านการบริหารงานบุคคล

BIOSOFT (HRM)

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS.

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS. เป็นแนวทางหลักในการทำงาน และ การคิดค้นวิธีการ และเทคโนลียี อันทันสมัย ของทีมงาน เอชพีเอส บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าของเราล้วนต้องการ "ความสำเร็จ" (Success) ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้าก็จะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน ที่กระชับประสานทุกขั้นตอนการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

Beautiful

Biosoft Next Solution มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกวัย.


Easy To Use

Biosoft Next Solution เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ทันสมัยใช้งานง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้.

Module

Employee

Employee จะเก็บและแสดงรายชื่อและประวัติพนักงานในองค์กรณ์สามารถพิมพ์ E-PaySlip ให้กับพนักงานได้

Time

Time ประกอบด้วย การขอลาอนุมัติลา ขอโอทีอนุมัติโอที เปลี่ยนกะการทำงาน และ Time Sheet ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การอนุมัติซึ่งตามความต้องการคุณสามารถกำหนดเองได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นได้เลย

Training

สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและเพิ่นพนักงานเข้าหลักสูตรและมี ฐานข้อมูลเความรู้(knowledge Base)เก็บบันทึกวีด๊โอการฝึกอบรมให้พนักงานได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง

Evaluate

สร้างฟอร์มการประเมินและเพิ่มพนักงานเข้าเป็นผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และยังสามารถสร้างฟอร์มการประเมินตนเองได้พร้อมทั้งประเมินและทำการตัดเกรดการประเมินและสรุปผลในรูปแบบกราฟ

Welfare

บันทึกเบิกหรือขอใช้อุปกรณ์หรือสวัสดิการณ์ของบริษัทที่มีให้พนักงาน

Recruitment

ระบบสรรหาพนักงานสามารถให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเข้าระบบและทำแบบทดสอบผ่านหน้าจอพร้อมทั้งนัดสัมภาษณ์งานผ่านระบบได้

Admin

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ จัดการในส่วนของ User พนักงาน ใบลา การขอโอที เปลี่ยนกะ สรรหา สวัสดิการ ประเมิน (สามารถมีได้มากกว่า 1 User)

Add On

สามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Biosoft Mobile ในการลา/ขอโอที และ CheckIn Application แอพพลิเคชั่นลงเวลาเข้าออกงาน หรือไซต์งานได้

OverView

Biosoft Document Feature

Download เอกสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Biosoft Next Solution On Web ได้ที่นี่

Download Document